Co přináší Rhinoceros 6 – vyladěné funkce

Vyladěné Rhino

Papercut, doslova říznutí o papír. Drobné poranění, které vás sice nezabije, ale dokáže vás pěkně štvát. Tak tímto anglickým termínem označují vývojáři Rhina drobné problémy, na které si stěžovali uživatelé Rhina 5. Tyto malé papercuts se mohou během dlouhého modelování nasčítat do poměrně otravných nepříjemností. V Rhinu 6 byly opraveny stovky malých chyb a některé rozdílné, avšak podobné funkce byly sloučeny do jednoho příkazu, to vše s jedním cílem – aby bylo Rhino ještě více vyladěné…

Příkaz JedenPohled

Automaticky mění konstrukční rovinu (KRov) podle natočení aktivního pohledu, což je velice šikovné, když pracujete v jednom zvětšeném okně.

Příkaz Obrázek

Příkaz Obrázek nahrazuje původní příkazy ObrazovýRámPodkladovýObrázek a disponuje svým vlastním, jedinečným typem materiálu.

Vodítka

Příkazem PřidatVodítko vytvoříte nekonečné přímky, které můžete využít jako dočasná modelovací vodítka. Odstraníte je příkazem OdstranitVodítko.

Polygonové n-úhelníky

Polygonové sítě mohou obsahovat plošky ve tvaru trojúhelníků, čtyřúhelníků a nyní nově i n-úhelníků (anglicky „Ngons„). N-úhelníky jsou podporovány v mnoha příkazech. Úprava souborových formátů umožnila jejich výměnu s formáty, ketré je podporují (například .obj nebo .skp):

Vyskoké DPI

Perfektní pixely na obrazovkách s vysokým rozlišením.

Příkaz Rozmístit

Rozmisťujte objekty rovnoměrně mezi dvěma body nebo se zadanou mezerou mezi objekty.

Připojení dat k objektům

Editor uživatelského textu vestavěný do okna Vlastnosti objektu lze využít k připojení dat k objektům.

Síla tažení

Síla tažení slouží k jemnému vyladění pozice objektů v případě disproporce mezi obrazovkovými pixely a pohybem myši.

Vytažení pomocí Gumballu

Nyní lze pomocí Gumballu rovněž vytahovat objekty…

… a vytažení na obě strany

Historie v příkazu NavázatPlochu

Příkaz NavázatPlochu nyní podporuje historii.

Historie v příkazu PlynulýPřechodPlochy

Příkaz PlynulýPřechodPlochy nyní podporuje historii; aktualizuje se a zachovává stupeň návaznosti, která byla původně nastavena.

Jednodušší prodloužení plochy

Příkaz ProdloužitPlochu se nyní používá mnohem snadněji: klikněte na hranu a táhněte ji myší dovnitř nebo ven. Také jsme přidali volbu Sloučit za účelem prodloužení (nebo smrštění) v podobě samostatné plochy.

DeformovatPodlePlochy

Příkaz DeformovatPodlePlochy nově nabízí volbu OmezitNaNormálu, která při deformaci objektu zachová jeho jednoduchou strukturu. Díky tomu můžete udělit objektům úkos v rovině a tyto objekty si úkos zachovají i po nabalení na plochu.

Výběr částí křivky

Pomocí výběru podobjektů, kterým v Rhinu 5 vybíráte jednotlivé stěny a hrany spojených ploch, můžete v Rhinu 6 vybírat také části spojených křivek. Stačí podržet stisknuté klávesy Ctrl+Shift nebo použít nové výběrové filtry podobjektů (částí objektů)!

Editace zaoblení hran

Nyní můžete zpětně editovat poloměry zaoblení a výběr hran v příkazu ZaoblitHranu. Editovatelné jsou i kopie zaoblených spojených ploch a historie se ukládá i do souboru.

ZaoblitHranu také pracuje spolehlivěji v případech zaoblení komplikovaných rohů.

Vícenásobné odsazení

Příkaz OdsaditVícenásobně provede stejné odsazení na více objektech současně.

Příkaz Izolovat

Příkaz Izolovat nahrazuje původní makro „Převrátit Skrýt“ a umožňuje zanechat na scéně pouze vybrané objekty, zatímco ostatní se skryjí a nebudou vám překážet v práci.

…a mnohem více

 • RedukovatSíť: nyní vám dává více kontroly nad redukcí vstupní sítě.
 • Historie ve více příkazech:
  • PlynulýPřechodPlochy
  • Odraz
  • ZkositPlochu
  • VyjmoutIzočáru
  • ZaoblitPlochu
  • InterpolovatKřivkuNaPloše
  • NavázatPlochu
  • PřesunoutVyjmutouIzočáru
  • ProměnnéZaobleníPloch
  • ProměnnéZkoseníPloch
 • Booleovské operace pracují v případě splývajících ploch mnohem spolehlivěji.
 • STEP import byl kompletne přepsán a nyní lépe podporuje spojené plochy.
 • OdstranitVšechnyVolnéMikroHrany vyčistí všechny kratičké hrany, které vznikají následkem drobnývh modelovacích chyb.
Posted in: