Co přináší Rhinoceros 6 – prezentace a zobrazení

Prezentace

Prezentace je klíčový nástroj: v téměř každé fázi návrhu potřebujete komunikovat a získávat odezvu od klientů, zákazníků, spolupracovníků nebo široké veřejnosti. Vylepšili jsme Rhino ve snaze pomoci vám s prezentací vaší práce: ať už je „rychlá a špinavá“ nebo „vyleštěná a vymazlená“. Díky velkým změnám v renderování, materiálech nebo i jen obyčejném zachycení obrazovky můžete nyní snadněji a rychleji předvádět, diskutovat, činit rozhodnutí a blížit se k výsledku…

Zachyťte rychle své myšlenky

Snímky vám umožní ukládat stavy vzhledu vašeho modelu – a později se k nim vracet.

Příkazy ZachytitPohledDoSouboru a ZachytitPohledDoSchránky nyní dispounjí šikovným dialogovým oknem.

Zobrazovací režim Raytracing

Realtime raytracing jako pracovní režim – s akcelerací pomocí GPU – dostupný u moderních CUDA a OpenCL grafických karet.

Zlepšené výchozí nastavení

Při ponechání výchozího nastavení jsou rendery v Rhinu 6 mnohem čistější ….

Nová výchozí nastavení vychází z typického reálného studia, ve kterém se fotí produktový design. Patří mezi ně bílé pozadí s automaticky nastavenou nekonečnou rovinou země – a s krásnými měkkými stíny a osvětlením od velkých studiových světelných panelů. To znamená, že na celém povrchu svého modelu uvidíte pěkně rozptýlené měkké osvětlení, dokonce i v hlubokých dutinách.

Všechny nové modely již budou toto aktualizované nastavení obsahovat  staré modely do nového nastavení převedete snadno tlačítkem „Resetovat na výchozí“ v panelu Renderování.

Lepší materiály

Usnadnili jsme vytváření a přiřazování materiálů, přidali jsme nové materiály s popisnými názvy a knihovnu plnou připravených textur v reálném měřítku.

Přidejte nějaké jednoduché materiály nátěru a kovu – a změňte jejich barvu tak, jak s vám to bude líbit.

Žádný odborný žargon. V renderovaném zobrazení rovnou uvidíte, jak budou materiály vypadat…

Otevřete panel knihovny a procházejte stovky otexturovaných materiálů, které jsou připravené k přetažení myší přímo na váš model.

Všechny materiály mají reálné měřítko a nemusíte proto jednotlivě ladit jejich velikosti – prostě všechny fungují!

S novým prohlížečem materiálů usnadňuje práci se stovkami nebo tisíci materiálů a textur.

Do materiálového editoru jsme přidali možnost vyhledávání materiálů podle štítků…

Vyhledávejte a filtrujte podle názvů, štítků a dokonce i podle poznámek v materiálu samotném.

Poté přidejte uživatelské štítky k těm, které používáte, abyste si mohli materiály utřídit do skupin, které pro vaši práci budou užitečné, podobně jako u oblíbených položek.

V názvech materiálů můžete použít i znaky “?” a “#” jako zástupné symboly znaků a číslic.

Výsledky hledání můžete převrátit znakem “^” nebo je můžete filtrovat podle použitých a nepoužitých materiálů.

 

 

 

 

Nově také můžete přiřazovat materiály jednotlivým plochám v tělese – konečně odpadá nutnost tyto plochy z tělesa vyjmout, abyste jim mohli nastavit materiál.

Vše na jednom místě

Všechny dříve různorodé ovládací prvky jsme sloučili do jednoho snadno přístupného místa.

Vše co potřebujete pro renderování nyní najdete v novém panelu Renderování.

Renderování už není omezeno pouze na aktivní pohled. Můžete zadat určitý pohled, pojmenovaný pohled nebo dokonce snímek.

Můžete nastavit rozlišení a vizuální kvalitu obrázku a také můžete uzamknout poměr stran pohledu.

Přidejte obrázek do pozadí, nekonečnou rovinu země nebo mapu okolního prostředí.

Můžete dokonce kombinovat různá prostředí pro osvětlení, odrazy a viditelné pozadí.

Pohrajte si s osvětlením, polohou Slunce a stiskněte tlačítko Render.

Nejste s výsledkem spokojeni? Jednoduše vše zresetujte zpět do výchozích hodnot tlačítkem Resetovat na výchozí.

 

Umístění samolepek

Umístění samolepek je nyní jednodušší a snadněji se provádí…

UV rozvinování

UV rozvinování nyní funguje na více objektech najednou, což vede snadnější aplikaci textur.

A další funkce…

Fresnellovy odrazy

 

Řízení čistoty odrazů…

…a průhlednosti…

Nekonečná rovina, která zobrazuje pouze stíny

Používejte alfa obrázky pro výstřihy. Alfa průhlednost funguje přesně tak, jak byste čekali – nemusíte sami zjišťovat, jak průhlednost vymaskovat.

Zrcadlení textur

Zobrazení

Nový zobrazovací řetězec Rhina 6 je rychlejší, stabilnější a využívá funkce, které najdeme v současných moderních grafických kartách, jako jsou GPU shadery a paměťové optimalizace. A co je výsledkem? U většiny grafických karet zmírnění potíží s konkrétními GPU čipy a ladnější, krásnější a plynulejší zobrazení.

Rychlost

Moderní zobrazovací řetězec Rhina se přizpůsobuje různým úrovním OpenGL® na základě schopností vaší grafické karty. V rámci možností se snaží GPU tessellace přesunout co nejvíce drátů ploch, spojených ploch a vytažení do grafické karty, což má za výsledek významné zvýšení rychlosti na kartách, které tuto možnost podporují.

Horizontální osa představuje čas potřebný na stonásobné překreslení (regeneraci) pohledu. Kratší znamená lepší.

Krása

Nový zobrazovací řetězec nabízí konzistentní a krásné zobrazení napříč širší paletou grafických karet než dříve.

Vylepšené zobrazovací režimy

Nové a vylepšené zobrazovací režimy produkují nádherný obraz ve vysokém rozlišení s interaktivním  obnovováním obrazu

 

Křivky a body

Křivky jsou hladší a jsou vykreslovány rychleji. Body jsou zobrazovány s jemnými detaily.

Renderování v reálném čase

Rhino nyní nabízí zobrazovací režim raytracingu v reálném čase…

…a také realtime náhledy včetně SSAO, samolepek, osvětlení na základě obrázku (Image-based lighting) a mapování založené na obrazovce i globálních souřadnicích.

A co moje grafická karta?

Do zobrazovacího OpenGL řetězce jsme vložili značné úsilí. Doufáme, že bude generovat vysoce kvalitní snímky rychleji a na větším množství grafických karet než dříve, ale nemůžeme zaručit zvýšení výkonu za všech podmínek. Nejlepším způsobem, jak zjistit výkon na vašem hardwaru, je vyzkoušet Rhino 6 pro Windows přímo s vašimi modely. Pokud potřebujete při testování pomoc, obraťte se prosím na komunitu Rhina.

Kupte si Rhino 6

Rhinoceros 6 je již v prodeji. Můžete si koupit komerční nebo školní licenci Rhina 6. Pokud máte jakoukoliv starší verzi Rhina, můžete ji upgradovat na komerční Rhino 6 s cenovým zvýhodněním cca. 2.500,- Kč bez DPH, které je platné do 15. května 2018. Pokud ještě studujete nebo učíte, můžete upgradovat na školní  Rhino 6. Školy si mohou pořídit multilicenci Rhina 6 pro celou učebnu (až 30 počítačů).

Posted in: