Co přináší Rhinoceros 6 – dokumentace a výkresy

Modelování je jednou částí procesu návrhu; to, co je před vámi na obrazovce, musíte také vyrobit. Vyladili jsme mnoho částí pracovního postupu tvorby dokumentace, od zcela přepracovaného rozhraní anotačních stylů přes lepší načítání DWG až po podporu RichTextu. Nyní je snazší sdělovat přesně a jasně všechna co a proč vašeho návrhu…

Dokumentace

 

Kóty a anotace

Rychlejší a ostřejší zobrazení v modelových pohledech i ve výkresovém rozvržení.

Anotační styly

Vzhled kót, odkazových čar a textu můžete řídit pomocí anotačních stylů. Občerstvěte vzhled vašich výkresů změnou vlastností kótovacích stylů, přiřazených ke každému anotačnímu objektu.

Rich text

Pomocí Rich textu můžete nastavit různé řezy písma i jejich vlastnosti – tučné, podtržené a kurzíva – v rámci jednoho bloku textu.

Pole

Podpora <polí> pro zobrazení dat z dokumentu nebo objektů v textu a v anotacích.

Tolerance

Možnosti tolerancí: plus/plus, symetrická, odchylka.

 

Jemné ovládání

Nyní můžete předefinovat anotační styly u každého objektu samostatně.
Každý anotační objekt nyní disponuje volbou Potlačení nul.

Editace

Text kót a anotačních objektů můžete editovat poklepáním na objekt.

Správná orientace

Text se orientuje ke čtenáři správně, i když se na něj díváte zezadu.

 

 

 

 

 

 

Text

 • Ovládání zalamování řádků v editoru.
 • Nastavení úhlu natočení během psaní.
 • Samostatné škálování pro text v modelovém a výkresovém prostoru.
 • Pracovní postupy pro příkaz Text a TextovýObjekt jsou shodné.
 • Symboly (stupeň, poloměr, průměr, ±), zlomky a textová pole jsou ve všech editačních polích textu.
 • Velikost písma: velká písmena, malá písmena, velká počáteční a inverze velikosti.

Kóty

 • U kót je nyní standardně zapnutá historie. Když změníte okótované objekty, kóty se upraví.
 • Pokračování (řetězení) kót.
 • Kótování od základní čáry.
 • Umístění šipky úhlové kóty: šipky mohou být umístěny uvnitř, venku nebo automaticky.
 • Umístění textu úhlové kóty: text může být umístěn uvnitř, vpravo, vlevo nebo automaticky.

Anotační kolečka

 • Možnost nastavení písma a výšky.
 • Sekundární text: informace, které s nezobrazí uvnitř, ale mohou být užitečné.

Odkazové čáry

Přidali jsme více možností řízení struktury odkazové čáry: přímá, zakřivená, připojení bodu k textu.

Šrafy

Hranici šrafy lze vybrat z vnitřku bloku.

 

Značka středu

Pomocí značek středu lze označit středy kružnic a oblouků.

Obrázek

Příkaz Obrázek usnadňuje vkládání bitmapových obrázků do pohledu Rhina.

Export / import souborů

 • DWG: různá vylepšení, možnost otevírání souborů AutoCAD 2015
 • tisk více stran najednou do PDF
 • API pro ukládání do PDF.
 • SVG exportér umožňuje ukládání souborů Scalable Vector Graphics (SVG). Tento obrázek byl vyexportován z Rhina ve formátu SVG.

Příkazy ZachytitPohledDoSouboru/Schránky

Tyto příkazy nyní nabízí šikovné dialogové okno.

Bloky

Logika nahrazování bloků byla přepracována tak, aby nabízela předvídatelnější výsledky a aby vám pomohla vyvarovat se kolizí názvů.

Novinky v příkazu 2DVýkres

Příkaz 2DVýkres byl kompletně přepsán a nyní poskytuje rychlejší, lepší, čistější a lépe přizpůsobitelné výsledky…

Čisté uživatelské rozhraní

Vylepšení uživatelské rozhraní vám poskytuje více kontroly nad výsledkem příkazu 2DVýkres.

Vrstvy neviditelných hran

Vrstvy neviditelných hran jsou standardně čárkované:

Make2D v Grasshopperu

Komponenty Grasshopperu Make2D umožňují vytvářet 2D kompozice s vlastní logikou:

Ořezové roviny

V příkazu 2DVýkres jsou nyní podporovány ořezové roviny a je počítán průnik objektů s ořezovou rovinou:

 

 

Silueta celé scény

V 2D výkresu je nyní počítán také obrys (silueta) celé scény:

Výkres ze všech objektů

Sítě, bloky, anotační kolečka a anotace obecně – všechny tyto objekty jsou nyní v příkazu 2DVýkres podporovány.

 

Vylepšení

 • rychlejší ve všech ohledech.
 • přesnější detaily.
 • správná klasifikace křivek na Skryté, Viditelné a Duplicitní.
 • zachovává celé křivky; dříve příkaz 2DVýkres rozbíjel křivky na mnoho krátkých segmentů.
 • je zobrazen průběh vytváření výkresu.

Kupte si Rhino 6

Rhinoceros 6 je již v prodeji. Můžete si koupit komerční nebo školní licenci Rhina 6. Pokud máte jakoukoliv starší verzi Rhina, můžete ji upgradovat na komerční Rhino 6 s cenovým zvýhodněním cca. 2.500,- Kč bez DPH, které je platné do 15. května 2018. Pokud ještě studujete nebo učíte, můžete upgradovat na školní  Rhino 6. Školy si mohou pořídit multilicenci Rhina 6 pro celou učebnu (až 30 počítačů).

Posted in: