Rhino 7 – 3D modelování

SubD, QuadRemesh, Rhino.Inside.Revit…

Technologie SubD (subdivision) modelování

Pokud vám chybí T-Splines nebo Clayoo, pak je Rhino 7 přesně pro vás. Nabízí totiž SubD modelovací technologii zakomponovanou přímo do jádra programu a díky tomu je tato technologie perfektně integrovaná v Rhinu a skvěle spolupracuje s jeho funkcemi. Prostě máte stále ten skvělý pocit práce v Rhinu a ne v nějaké naroubované technologii třetího výrobce.

Rhino 7 - SubD modlování

Rhino 7 – SubD model vytvořený výhradně v Rhinu

SubD představuje nový typ nativní geometrie Rhina. Je určen především designérům a všem modelářům, kteří potřebují rychle modelovat a upravovat organické, vysoce přesné tvary. Na rozdíl od jiných typů geometrie SubD kombinuje přesnost volného tvaru a stále přitom umožňuje rychlé a libovolné úpravy bez ohledu na složitost tvaru.

SubD objekty jsou vysoce přesné a lze je přímo převést na vyrobitelná tělesa. Na SubD objekty můžete převést také naskenovaná 3D data nebo libovolné jiné polygonové sítě a poté je opět můžete převést na NURBS plochy nebo tělesa.


SubD modelování v Rhinu 7, video zvětšíte dvojklikem.

Videa s tematikou základů SubD modelování v Rhinu 7:


Úvod do SubD modelování v Rhinu 7


Základy push/pull (zatlačování, vytahování) SubD modelování v Rhinu 7.


SubD prsten s motivem Fleur De Lis, celý postup


A nakonec trochu hardcore – kompletní SubD židle (Rhino pro Mac)

Několik ukázek SubD objektů vytvořených v Rhinu:

Vyzkoušejte SubD modelování

Příkaz QuadRemesh

QuadRemesh je nový příkaz, který vám umožní převést jakoukoliv (libovolně hustou či chaotickou) polygonovou síť – ale i libovolné plochy a tělesa – na krásně uspořádané čtyřúhelníkové polygonové sítě s volitelnou hustotou. Tyto sítě jsou ideální pro renderování, animaci, MKP (FEA) a reverse-engineering. Velice snadno je také můžete převést na SubD plochy, které lze dále libovolně upravovat a domodelovávat.


Příkaz QuadRemesh převede složité trojúhelníkové sítě na organizované čtyřúhelníky nebo přímo SubD plochy.

Není to sice přímo záměr příkazu QuadRemesh, ale můžete jej s úspěchem použít pro základní reverse engineering složitých a hustých 3D polygonových sítí, které jsou výsledkem 3D skenování. Tento příkaz pracuje nejlépe s různými složitými organickými tvary, které navíc dokáže přímo převést na hladké a plně editovatelné SubD plochy.


Příkaz QuadRemesh převede složité trojúhelníkové sítě na organizované čtyřúhelníky nebo přímo SubD plochy.


Ukázka použití příkazu QuadRemesh pro převod NURBS objektu na SubD plochu a její následná editace.

  1. Before
  2. After

Před a po – vlevo originální neuspořádaná síť, vpravo síť převedená na čtyřúhelníky příkazem QuadRemesh.

Ukázky NURBS objektů nebo sítí převedených příkazem QuadRemesh na čtyřúhelníky:

Na původní síť lze promítnout vodicí křivky, které řídí topologii (tok hran) čtyřúhelníkové sítě

Z originální NURBS plochy byly vytvořeny různé úrovně složitosti čtyřúhelníkových sítí (pro UV mapování, 3D tisk, převod na SubD atd…)

V příkazu QuadRemesh lze nastavit symetrii podél osy x, y nebo z

 

Vyzkoušejte QuadRemesh

Rhino.Inside.Revit

Rhino.Inside.Revit přináší sílu Rhina a Grasshopperu do prostředí Autodesk Revit®

Rhino.Inside je nová technologie, která umožňuje začlenění Rhina do dalších 64bitových aplikací pod Windows. Rhino.Inside.Revit je založen na této technologii a poskytuje platformu pro bezprecedentní úroveň integrace mezi Rhinem a Revitem.

Technicky vzato se jedná o doplněk pro Revit, který načte Rhino a jeho doplňky (např. Grasshopper) do paměti aplikace Revit, stejně jako všechny ostatní doplňky aplikace Revit. Grasshopper přináší kolekci nových komponent pro interakci s Revitem a také poskytuje přístup ke dvěma softwarovým API (Application Programming Interfaces) pomocí svých skriptových komponent.

Prakticky vzato, Rhino.Inside.Revit poskytuje sadu nástrojů k překlenutí propasti mezi modelováním volných tvarů v Rhinu a světem BIM, zpřístupňuje Rebitu bohatý ekosystém Grasshopperu a umožňuje zcela nové pracovní postupy a možnosti designu.

Vyzkoušejte Rhino.Inside.Revit

Vyzkoušejte Rhino.Inside

Upgradujte své starší Rhino nebo si kupte novou licenci

Upgradovat můžete z libovolné předchozí verze za stejnou cenu. Pokud vlastníte školní licenci, můžete ji upgradovat opět na školní, pokud ještě studujete nebo učíte. V opačném případě můžete upgradovat na komerční verzi.

A nezapomeňte, Rhino si jednou koupíte a je navždy vaše. Zádné udržovací poplatky. Žádné pronájmy. Prostě tak jak to máte rádi 🙂

Rhino 7 Commercial Upgrade koupíte zde (sleva 33% do 10. března 2021!).
Rhino 7 Educational Upgrade koupíte zde.

Rhino 7 Commercial koupíte zde.
Rhino 7 Educational koupíte zde.

Posted in: