Rhino 7 – vyladěné funkce

Vylepšení a zrychlení pracovních postupů

V Rhinu 7 jsme opravili stovky chyb, ale přidali jsme také různá vylepšení pracovních postupů, jako jsou pojmenované výběry, nástroje pro modelování forem, jednočarové písmo pro gravírování a vylepšenou spolupráci s formáty souborů třetích stran…

Pojmenované výběry

Jsou určeny těm uživatelům, kteří potřebují opakovaně vybírat objekty nebo jejich části (podobjekty). Tento velice užitečný nástroj vám umožní jediným kliknutím vybírat různé objekty, ale i jejich stěny, hrany nebo body. Prostě vyberete požadované objekty a tento aktuální výběr si uložíte pod nějakým názvem, podobně jako ukládáte pohledy, pozice objektu nebo konstrukční roviny.

Použijte příkaz PojmenovanéVýběry pro rychlé ukládání a obnovu dříve vybraných objektů či jejich částí (podobjektů).

A jaké jsou přínosy pojmenovaných výběrů?

 • zvýšení produktivity díky rychlému přepínání mezi předdefinovanými výběry
 • uložení složitých výběrů podobjektů značně urychlí práci se SubD geometrií
 • rychlé filtrování vybraných objektů na základě jejich typů
 • Quickly filter selected objects by their object types.

Vyzkoušejte pojmenované výběry

 • Stáhněte a otevřete model Key.3dm .
 • Spusťte příkaz PojmenovanéVýběry nebo klikněte na ikonu Pojmenované výběry v paletě Výběr a klikněte na nějaký výběr.

Nástroje pro vytváření forem

Výrobcům forem a konstruktérům nástrojů přinášíme nové pracovní postupy vytváření forem na základě postupu „model – test – revize“. Určete dělící čáry formy pomocí grafické zpětné vazby příkazu Analýza úhlu. Pomocí příkazu PáskovéOdsazení zase vytvořte rozdělení formy a dělící plochy a poté svůj povrch upravte pomocí vylepšených příkazů pro plynulé přechody ploch.

Mezi novinky v Rhinu 7 patří vylepšené nástroje pro nalezení dělicí křivky a nástroje pro vytvoření dělicí roviny:

Dělicí křivky se vytvářejí pomocí ikony Vytvořit křivky úkosu v dialogovém okně AnalýzaÚhluÚkosu, kde máte nyní možnosti přidat křivku s maximálními, středními a minimálními úhly. Nyní lze také nastavit vektor úkosu.

 

Dělicí plochy lze nyní vytvářet přímo z dělicí křivky pomocí příkazuPáskovéOdsazení– podívejte se na následující video:

Vyzkoušejte páskové odsazení

 • Stáhněte a otevřete model RibbonOffset.3dm .
 • Spusťte příkaz PáskovéOdsazení a aplikujte jej na dělicí křivku (viz video výše).

Jednočarové písmo

Pokud připravujete soubory pro výrobu na CNC a pracujete s textem pro gravírování, pak jistě víte, že jednočarová písma šetří během procesu výroby čas. Na rozdíl od standardních dvoučarových písem trvá gravírování pomocí CNC routerů nebo laserových gravírek zhruba polovinu času. Jednočarová písma vám umožní zrychlit produkci. Gravírování menších písem pomocí laserové gravírky materiál nespálí ani neroztaví, proto bude mít výsledek vyšší kvalitu.

Porovnejte rychlost obrábění dvoučarového (vlevo) a jednočarového (vpravo) písma:

Vyzkoušejte gravírování jednočarového písma

 • Stáhněte a otevřete model SingleLineFont.3dm .
 • Povšimněte si dvoučarového písma (Arial) a jednočarového písma (SLF-RHN Architect) v modelu.
 • Spusťte příkaz TextovýObjekt a použijte písmo MecSoft_Font-1 nebo SLF-RHN Architect se zatrženou volbou Gravírování písma.
 • Porovnejte tato písma s vaším dosavadním CNC gravírováním písma.

Vylepšená textová pole

Udržujte svou dokumentaci aktuální pomocí textových polí. Textová pole můžete používat například v razítkách, anotačních objektech nebo v poznámkách, které se automaticky aktualizují podle změn vašeho návrhu, čímž zabraňují chybám ve velkých výkresech a také šetří váš čas a energii.

Několik příkladů:

 • Pokud zadáte datum jako textové pole, tak kdykoliv při tisku bude dosazeno aktuální datum v době tisku.
 • Textové pole můžete využít pro zobrazení měřítka detailu (okna s pohledem na listu výkresu). Díky tomu budete vždy vidět aktuální hodnotu měříka i když měříto změníte.
 • Vytvořte tabulku nebo kusovník s počty bloků, které budou zobrazeny jako textová pole. Vždy budete vidět jejich přesný počet, dokonce i když do svého modelu vložíte nové instance bloku nebo když nějaké smažete.
 • Obsah plochy vymezený uzavřenou křivkou vyjádřete jako textové pole. Zvolte si jednotky a stlyl zobrazení. Hodnoty se boudou aktualizovat a budou stále přesné i když budete měnit tvar hraničních křivek.

Pomocí těchto a mnoha dalších příkladů můžete vytvářet chytřejší a přesnější výkersy v Rhinu.

Vyzkoušejte textová pole

 • Spusťte příkaz Text a klikněte na tlačítko fx. V následujícím odstavci naleznete často používané textové proměnné, které si hned můžete vyzkoušet.

Ve svých modelech v Rhinu používejte textová pole častěji než dříve:

 • Vyhněte se nepřesnému statickému tectu tím, že do výkresu přidáte standardní nebo vlastní textová pole.
 • Přistupujte k uživatelskému textu atributu z dokumentu, rozvržení nebo z objektu: pohodlně vytvářejte a udržujte své vlastní atributy a odkazujte na ně textovými poli.
 • Matematické vzorce v textovém poli podporují běžné operátory nebo pokročilé možnosti pomocí knihovny Python Math.
 • Systém jednotek a formátnování vzhledu pro textová pole Obsah křivky, Délka křivky a Měřítko detailu.
 • Vnořené vzorce, kde textové pole může odkazovat na jiné textové pole, které může odkazovat na jiné textové pole a tak dále. Slouží k generování pokročilých vztahů mezi textovými poli až do hloubky 10 úrovní.
 • Nové zdroje textu:
  • Uživatelský text rozvržení
  • Název vrstvy
  • Vrstva objektu
  • Měřítko detailu s možnostmi formátování
  • Atribut bloku
  • Název instance bloku
  • Souřadnice bodu
  • Objem s formátováním jednotek
  • Šířka, výška a název stránky
 • Vylepšené zdroje dat:
  • Obsah nyní nabízí formátování jednotek.
  • DélkaKřivky nyní obsahuje formátování jednotek.
  • Datum a DatumÚprav podporuje místní formátování a jazyk.
  • NázevStránky umožňuje vybrat list ze seznamu listů.
  • ČísloStránky umožňuje zvolit ofset (odsazení) čísla stránky.
  • PočetBloků doplňuje Atributy bloku tím, že zobrazuje v erálném čase množství instancí bloku jako text v tabulce nebo jako poznámku.

Upgradujte své starší Rhino nebo si kupte novou licenci

Upgradovat můžete z libovolné předchozí verze za stejnou cenu. Pokud vlastníte školní licenci, můžete ji upgradovat opět na školní, pokud ještě studujete nebo učíte. V opačném případě můžete upgradovat na komerční verzi.

A nezapomeňte, Rhino si jednou koupíte a je navždy vaše. Zádné udržovací poplatky. Žádné pronájmy. Prostě tak jak to máte rádi 🙂

Rhino 7 Commercial Upgrade koupíte zde (sleva 33% do 10. března 2021!).
Rhino 7 Educational Upgrade koupíte zde.

Rhino 7 Commercial koupíte zde.
Rhino 7 Educational koupíte zde.

Posted in: