Rhino 7 – zobrazení, render

Zobrazení, renderování, prezentace a výkresy

Novinky v zobrazení v Rhinu 7

Zobrazovací řetězec Rhina vyvažuje rychlost a krásu a zobrazuje vaše modely rychle, tak jak je chcete vidět a v průběhu vaší práce.

Zobrazovací řetězec Rhina je rychlý a využívá moderní hardwarové funkce grafiky, jako jsou shadery pro GPU a optimalizace grafické paměti. Výsledkem je méně zobrazovacích chyb, typických pro GPU a také konzistentnější, hezčí a rychlé zobrazení a to i u velkých modelů. Mezi tyto funkce patří extrémně rychlá 3D grafika, neomezená okna s pohledy, stínované pracovní pohledy, perspektivní pracovní pohledy, pojmenované pohledy, plovoucí pohledy, zobrazení na celou obrazovku, podpora pořadí kreslování, dvoubodová perspektiva, ořezové roviny a měřítko jedna ku jedné pro zobrazení modelů v plné velikosti.

Některé modely se v Rhinu 7 budou zobrazovat výrazně rychleji ve Windows i na Macu:

 • Soubory s vnořenými bloky (časté při importu z formátů SolidWorks®, STEP a SketchUp®). Objekty typu spojené plochy, polygonové sítě a lehke vytažení jsou nyní ukládány do mezipaměti pro rychlé zobrazení. Naše testovací modely ukázaly až desetinásobné zvýšení výkonu v drátovém a stínovaném režimu.
 • Tisková rozvržení (layouty) s mnoha detailními pohledy. Detaily v zobrazeních rozvržení se nyní ukládají do mezipaměti jako textury OpenGL®. Tyto textury se znovu používají při posunování rozvržení a modelování v pohledu rozvržení, což má za následek rychlejší manipulaci s těmito detaily.
 • Soubory se spoustou textových objektů: Text se nyní při úpravách zobrazuje rychleji.

Také jsme přidali podporu pro:

 • Gradientní a průhledné šrafy, které zkrášlí vaše ilustrace, diagramy, schémata a jakékoli 2D zobrazení.
 • Průhledné zobrazení: Všechny objekty (plochy, sítě, SubD, křivky, text, body, šrafy a textová kolečka) nyní věnují pozornost tomuto nastavení průhlednosti. Průhlednost bere do úvahy také vektorový výstup pro tisk, PDF a SVG.

Vyvažování rychlosti a krásy

Moderní zobrazovací řetězec Rhina se přizpůsobuje různým úrovním OpenGL na základě schopností vaší grafické karty. Rhino neustále zdokonalujeme, abychom drželi krok s moderním hardwarem a poskytovali konzistentní a krásný obraz napříč širší škálou GPU. A výsledky? U většiny grafických karet méně zobrazovacích chyb typických pro GPU – díky tomu uvidíte hezčí snímky s vyšší obnovovací frekvencí.

Přizpůsobitelné režimy zobrazení

Přizpůsobitelné režimy zobrazení v pohledech vytvářejí ohromující výstupní obrázky ve vysokém rozlišení při interaktivních snímkových frekvencích.

 

 

Křivky a body

Křivky jsou hladké a rychle se vykreslují. Body se zobrazují s krásnými detaily.

Ořezové roviny

Rhino podporuje ořezové roviny v mnoha svých režimech zobrazení, což vám umožňuje řezat model během práce, a to i ve vizuálně pestrých režimech, jako je renderované zobrazení…

<iframe src=“https://player.vimeo.com/video/482798794?loop=1&title=0&byline=0&portrait=0″ width=“968″ height=“545″ frameborder=“0″ allow=“autoplay; fullscreen“ allowfullscreen></iframe>

A co moje grafická karta?

Do zobrazovacího řetězce (OpenGL) jsme vložili obrovské množství práce. Doufáme, že produkuje kvalitnější snímky, je rychlejší a funguje na širší škále grafického hardwaru, ale nemůžeme zaručit zvýšení výkonu za všech okolností. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli to funguje na vašem hardwaru, je otestovat Rhino na svých 3D modelech. Pokud hledáte rady k testování, zeptejte se komunity Rhina.

Rhino render

V Rhinu 7 jsme vylepšili nástroje pro prezentaci a zdokonalili jsme pracovní postupy díky velké aktualizaci Rhino Renderu, takže stejný vzhled, jaký získáte v perspektivním okně s raytracingem v reálném čase, lze vyrenedrovat v podobě finálního obrázku bez jakýchkoli změn. Přidali jsme podporu pro materiály PBR, příkaz KnihaVrstev a další.

PBR materiály

Renderované zobrazení v pohledu Rhina nyní podporuje fyzikálně přesné PBR (Physically Based Rendering) materiály. PBR (physically based neboli „fyzikálně založené“) materiály budou vaší volbou číslo jedna pro vytváření realisticky vypadajících materiálů při renderování v Rhinu. PBR materiály se stávají standardem pro knihovny materiálů, 3D skenování a mnoho moderních formátů souborů.

PBR materiály odpovídají mnohem lépe charakteristikám skutečného materiálu z reálného než staré materiály Rhina. Můžete vytvořit mnohem rozmanitější texturování, protože textury můžete vložit do mnoha nových kanálů. Můžete si vytvořit vlastní materiály nebo si můžete jednoduše a zdarma stáhnout PBR materiál a načíst jej do Rhina přímo ze souboru zip.
A teď to nejlepší – PBR materiály jsou nativně podporovány v renedrovacích modulech a dokonce i v přímém zobrazení Rhina, takže můžete v reálném čase sledovat, jak materiál vypadá na vašem modelu.

Odstraňování šumu (denoise)

Vytvářejte krásné rendery za zlomek času pomocí funkce odstranění šumu. Tyto postprodukční filtry používají techniky umělé inteligence k odstranění zrnitého šumu z vašich obrázků, čímž dramaticky zkracují čas potřebný k dosažení vysoké kvality obrazu.

Výpočet následujícího obrázku by na moderním hardwaru trval asi 10 sekund:

 1. Before
 2. After

Vyzkoušejte odstraňování šumu

 • Spusťte příkaz SprávceBalíčků.
 • Zvolte denoiser (odstraňovač šumu), který chcete použít. K dispozici jsou:
  • Intel denoiser (pracuje ve většině systémů, doporučeno pro Rhino pro Mac)
  • NVIDIA denoiser (pro počítače s Windows s moderními GPU NVIDIA)
  • AMD denoiser (pro systémy systems s moderními GPU AMD)
 • Vyberte denoiser a klikněte na Instalovat.
 • Po dokončení instalace restartujte Rhino.
 • Vyrenderujte svůj obrázek a v záložce Postprodukční efekty přidejte a zatrhněte políčko Odstranění šumu.
 • Dotazy pokládejte na diskusním fóru Rhina.

Emisivní (vyzařující) materiály

Tato funkce je určena průmyslovým designérům a profesionálům v oblasti renderování, kteří potřebují vytvářet objekty objekty vyzařující světlo, které se běžně používají například ve spotřební elektronice. Nové vyzařující materiály v renderovacím modulu Rhina způsobují, že objekty září a vrhají světlo na jiné objekty.

Na rozdíl od předchozích verzí Rhina vám vyzařující materiály umožňují simulovat LED osvětlení a vytvářet efekty záře. Tento typ materiálu dokáže proměnit libovolný předmět na zdroj světla. Kromě toho lze záři později vylepšit v panelech postprodukce a doladit tak výsledek bez nutnosti opětovného renderování scény.

Emisivní materiály dříve (Rhino 6, vlevo) a nyní (Rhino 7, vpravo):

 1. Before
 2. After

Vyzkoušejte emisivní materiály

 • Stáhněte si a otevřete model Light-Bulb-Emissive.3dm.
 • Kliknutím vyberte fialový objekt (Tungsten Wire – wolframový drát).
 • Otevřete panel Vlastnosti objektu a klikněte na ikonu Materiál (ikona tuby s barvou).
 • Klikněte na rozbalovací roletové políčko a poté na znaménko +. Vyberte typ materiálu Vyzařování.
 • Na stejné stránce Upravte Barvu nebo Intenzitu podle svého uvážení.
 • V pohledu Perspektiva klikněte na trojúhelníček vedle názvu pohledu. Ze seznamu režimů vyberte Raytracing.

Pokles intenzity světla

Získejte vizuálně správné osvětlení pouhými několika kliknutími! Pokud potřebujete simulovat osvětlení v reálném světě, umožní vám tato volba napodobit způsob, jakým se osvětlení mění s rostoucí vzdáleností. Výsledkem jsou měkčí stíny, jasnější objekty blízké světelnému zdroji a celkově měkčí vzhled scény.

Dříve a nyní

Dříve bylo vyzařování světelných zdrojů nastaveny na konstantní, takže každý zdroj byl nepřirozeně výkonným a nerealistickým zdrojem osvětlení. Nastavení Inverse Squared Falloff nyní dokáže snižovat intenzitu světla s rostoucí vzdáleností.

Vyzkoušejte pokles intenzity světla

 • Stáhněte si ukázkový model LightFalloff.3dm.
 • Klikněte na troj)úhelníček vedle názvu pohledu Perspektiva. Změňte režim zobrazení na Raytracing. Všimněte si konstantního poklesu světla.
 • Nyní dodáme obrázku více realismu. Spusťte příkaz VybratSvětla pro výběr obdélníkového světelného zdroje ve scéně.
 • Přejděte do panelu Vlastnosti objektu a klikněte na ikonu Světlo. Přepněte volbu Pokles z Konstantní na Inverzní na druhou. Zvyšte hodnotu Intenzita na nějaké vyšší číslo (např. 400).
 • Nechejte cvhíli pracovat režim Raytracing, aby se zobrazení aktualizovalo. Nyní byste měli vidět realističtější pokles světla.

Kniha vrstev

Pokud chcete prezentovat své nápady, nemusíte už přecházet do jiné aplikace a můžete zůstat v Rhinu. Funkce Kniha vrstev se postupně pohybuje vrstvami modelu, podobně, jako byste otáčeli stránky knihy. Můžete ji využít pro krátké demonstrace nebo interaktivní výukové programy, které popisují jednotlivé kroky určitého postupu. Nebo pomocí ní můžete s klienty zkoumat různé alternativy.

Vyzkoušejte knihu vrstev

 • Stáhněte a otevřete model LayerBook-Demo.3dm.
 • Spusťte příkaz KnihaVrstev.
 • Ve volbávh v pžíkazovém řádku klikejte na volbu Další nebo Předchozí nebo zadejte 1 a stiskněte Enter pro „převinutí“ zpět na první vrstvu.
 • Pokud se s příkazem KnihaVrstev chcete seznámit do hloubky, stáhněte a otevřete model LayerBook-Instructions.3dm a následujte instrukce v něm obsažené.
 • Pokládejte dotazy na dikusním fóru Rhina.

Gradientní a průhledné šrafy

Pomocí gradientních a průhledných šraf vytvořte výrazné 2D výkresy. Tyto krásné šrafovací styly umožňují ilustrátorům, projektantům, návrhářům interiérů, architektům nebo komukoli, kdo vytváří 2D výkresy, vytvářet složité přechody a průhlednost s několika možnostmi nastavení, které jsou snadno pochopitelné, přístupné a spravovatelné z jednoho místa.

Před a po (vlevo bez gradientních šraf, vpravo s gradientními šrafami):

 1. Before
 2. After

Vyzkoušejte gradientní a průhledné šrafy

 • Spusťte příkaz Šrafa a přejděte do panelu Vlastnosti šrafy. Nyní můžete:
  • Zvolte Styl výplně
  • Zvolte Opakování gradientu v výplni.
  • Určete Umístění zarážek gradientu.
  • Přidejte, Upravte nebo Odstraňte více barevných zarážek.
  • Nastavte Průhlednost jakékoliv barvy ve výplni.
  • Převezměte vlastnosti šrafy z jiné vybrané výplně.

Upgradujte své starší Rhino nebo si kupte novou licenci

Upgradovat můžete z libovolné předchozí verze za stejnou cenu. Pokud vlastníte školní licenci, můžete ji upgradovat opět na školní, pokud ještě studujete nebo učíte. V opačném případě můžete upgradovat na komerční verzi.

A nezapomeňte, Rhino si jednou koupíte a je navždy vaše. Zádné udržovací poplatky. Žádné pronájmy. Prostě tak jak to máte rádi 🙂

Rhino 7 Commercial Upgrade koupíte zde (sleva 33% do 10. března 2021!).
Rhino 7 Educational Upgrade koupíte zde.

Rhino 7 Commercial koupíte zde.
Rhino 7 Educational koupíte zde.

Posted in: